KUKA - Software

Softwareudvidelser (Technology packages)

Afhængig af anvendelse, kan der vælges imellem et stort udvalg af teknologipakker:


KUKA.Gripper & SpotTech
Programmering af griberfunktioner og svejsepistoler til mange industrielle applikationer via brugervenlige INLINE formularer (Se KUKA.UserTech nedenfor).

KUKA.ArcTech
Til hurtig opstart, enkel programmering af lysbuesvejseapplikationer. Forskellige bevægelser sømmønstre og automatisk strømstyring i INLINE formularer (Se KUKA.UserTech nedenfor).

KUKA.ArcSense 
Option til KUKA.ArcTech – den oprindelige svejsebane korrigeres løbende med de emnevariationer der måtte være. Sensorsystemet måler på lysbuen og korrigerer både retning og afstand til emnet.

KUKA.TouchSense
Softwareteknologipakke til forud for svejsning at finde den præcise placering af emnet/sømmen.

KUKA.SeamTechTracking
Muliggør via intelligent optiske følersystem at tilpasse robottens bevægelse efter den aktuelle søm. Grænseværdier kan indsættes for tilladt afstand til original søm.

KUKA.TRACC TCP
Robotten kontrollerer med jævne mellemrum automatisk, og om nødvendigt kalibrerer, TCP (aktuelle værktøjsdimensioner) under drift.

KUKA.LaserTech
En modulopbygget og brugervenlig hjælpepakke til brug ved laserskæring og lasersvejsning. Begge dele kan afvikles fra den samme robot. Herved opnås større fleksibilitet, da emnet blot behøver en enkelt opspænding.

KUKA.ServoGun
Muliggør driften af elektriske motordrevne punktsvejsepistoler med robotstyringen. Forskellige ekstra software moduler tillader f.eks. mekanisk kompensation af svejsepistolen og andre funktioner.

KUKA.GlueTech
Muliggør brugervenlig programmering af dispenseringsapplikationer såsom limning, sømforsegling eller påføring af støttesømme ved hjælp af INLINE-formularer på KUKA-robotstyringen (Se KUKA.UserTech nedenfor).

KUKA.VisionTech 
Muliggør vha. et kamera at samle usorterede emner op og/eller fjerne ikke ønskede emner, f.eks. til Pick & Place-applikationer. Systemet kan sættes på til at analysere et enkelt plan, eller i rummet.

KUKA.ConveyorTech 
Muliggør at synkronisere robottens griberbevægelse med et eksternt styret transportbånd. Robotten kan synkroniseres med både lineære og cirkulære transportsystemer.

KUKA.ForceTorqueControl
Robotter bevæger sig typisk langs programmerede baner udelukkende via positionskontrol uden hensyntagen til de kræfter og drejningsmomenter, der virker på værktøjet eller emnet. I mange tilfælde har indstillingen af præcist definerede proceskræfter imidlertid en afgørende indflydelse på kvaliteten og procespålideligheden af en robotopgave. (f.eks. montage, polering, slibning, bukning). I sådanne tilfælde skal proceskræfterne og drejningsmomenterne tages i betragtning under programmeringen af robotbevægelser. Dette er muligt med KUKA.ForceTorqueControl.

KUKA.RoboTeam
Muliggør samspil imellem et team på op til 6 robotstyringer, inklusive eksterne kinematiske systemer. Der tilbydes funktioner til program- og bevægelsessamarbejde samt værktøjer til at distribuere og modtage meddelelser, variable og kommandoer mellem controllerne. Også koordination og højpræcisions-interaktionen af et team af robotter til håndtering af en delt belastning eller til at arbejde sammen på et bevægeligt emne.

KUKA.EtherNet KRL
Gør det muligt at udveksle data med eksterne computere via Ethernet-grænsefladen. Ethernetforbindelsen konfigureres via en XML-fil. Robotten kan her fungere både som klient og server. Data transmitteres via TCP/IP protokollen.

 

KUKA.OPC-Server
Grundlæggende teknologi til standardiseret dataudveksling mellem robotter og eksterne controllere til ikke-realtidsinformationsstrømme. Ideel til interface med ekstern visualisering og MES-systemer. (Se KUKA.HMI zenon). Øger brugervenligheden med enkel oprettelse af brugerdefinerede grænseflader eller plugins ved hjælp af drag & drop. 2D / 3D-grafik kan hurtigt vises for at lette betjening eller diagnosticering af det automatiske system under drift.

KUKA.PLC Multiprog
Eksternt programmeringsmiljø for en ekstrem hurtig SoftPLC. Softwaren overholder IEC61131-standarden. Udvider funktionaliteten af robotstyringen og tilbyder praktisk talt ubegrænset åbenhed i programmeringen af automationsceller og applikationer. Projekt eksporteres herfra til robotstyringen, som herefter rummer en avanceret Soft-PLC.  

KUKA.PLC ProConOS
Runtime system genereret af KUKA.PLC Multiprog SoftPLC. PLC-programmer oprettet med KUKA.Multiprog køres direkte på robottens styring, med fuld adgang til hele robottens I/O-system. Behandling af robottens brugerdefinerede variable og af dens systemvariable herunder aksepositioner og hastighed. Indeholder robottilpassede funktionsblokke.

KUKA PLC Multiprog MCFB
Muliggør komplekse applikationskrav og fleksibilitet ved brug af eksterne motorakser.

KUKA.PLC mxAutomation
Tillader direkte styring og positionering af robotten fra eksterne PLCere (Siemens®, Rockwell® osv.) Brugeren behøver herfor således ikke at have kendskab til KUKAs oprindelige programmeringssprog KRL. Softwaren installeres på robot og en netværkslinje konfigureres til ekstern (3. parts) udviklingssystem. Der findes robottilpassede funktionsblokke der kan anvendes hertil.    

KUKA.CNC
Software der muliggør at robotten kan eksekvere CNC-operationer fra et CAM-system via ISO kode. Dette gør robotten til et 5 akset bearbejdningscenter indenfor robottens egen præcision. CNC-systemet er baseret på ISG-NC. Et skærmbillede på robottens SmartPad omdannes til et avanceret CNC-betjeningspanel med visning af programafvikling, MDI, meddelelser, værktøjs- og nulpunktsadministration, parametre mm.

KUKA.Sim
Simuleringssystemet KUKA.Sim gør det muligt at designe virtuelle robotceller med virkelighedstro nøjagtighed. Robotrækkevidder og bevægelsesmuligheder kontrolleres forud for fysisk installation. Desuden kan cyklustider estimeres for specifikke opgaver.   

KUKA.UserTech
Muliggør oprettelse, implementering og brug af brugerspecifikke INLINE-formularer, teknologi-taster og dialogstyrede scripts. Man vil selv kunne konfigurere formularer som man ser dem fra robottens ’Bruger’-programmering, og som også forekommer i andre KUKA-teknologipakker.  

KUKA.RobotSensorInterface
Muliggør dataudveksling mellem robotcontrolleren og et sensorsystem for real time styring af robottens bevægelser. Robotprogrammering hvor indlæring af robotbevægelser foregår løbende kan foretages. Fx generering af baner på baggrund af en ført bevægelse.  

KUKA.FlexPal
Tillader brugervenlig oprettelse af pallemønstre samt palle-, afhentnings-/placerings- og mellemlægs-stationer. Systemet består af et offlineværktøj KUKA.FlexPal Editor til konfigurering af pallemønstre, og en
runtime pakke KUKA.FlexPal Runtime til robotstyringen

KUKA.ExpertTech
Indeholder yderligere INLINE-formularer til programmering af ekspertfunktioner.  

KUKA.SafeOperation
Gør det muligt at definere beskyttede arbejdsrum frit i softwaren. Sikkerhedsniveauet er gældende uanset  om det er mellem maskiner eller mellem mennesker og maskiner. Det konfigureres til automatisk bremsekontrol og automatisk kalibreringskontrol.

KUKA.Load
Ekstern hjælpeprogram der understøtter evalueringen af vægt-belastningen på en KUKA-robot herunder valget af en passende robot til en given belastning. Generering af meddelelser ved overskridelse af grænseværdier ved statisk og dynamisk overbelastning.

Side under opbygning